Melaka

Elegant Baby Shop

571-1, Plaza Melaka, Jln Hang Tuah, 75250 Melaka.
06-281 3132

No. 61, Jalan Inang 3, Taman Paya Rumput Jaya, 76450 Melaka.
017-300 7568

21 & 23, Jalan Tun Perak, 75250 Melaka.
06-281 0895